FANDOM


Opis

Kucyki wiosanki mają bardzo specyficzne cechy. Żyją one w wioskach po około 134 kucyki z czego 45% to źrebięta. 15% źrebiąt to to klacze które pracują w polu od 6 do 12 lat. 10 źrebiąt to ogiery rozwożące pocztę i gazety. 23% mieszkańców to klacze i 22% to ogiery. Klacze w wieku od 6 do 12 lat pracują w polu. 10% to ogiery w wieku od 6 do 12 lat rozwożą gazety. 30% źrebiąt to kucyki do 6 lat. Klacze w wieku od 12 do 34 lat na dzień wychodzą na polowanie i zbioru egzotycznych roślin. Ogiery w wieku od 12 do 56 lat gotują obiady. Starsze kucyki opiekują się kucykami do lat 6. Jeżeli w danym domu zabraknie dorosłych do pracy zastępują ich dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Do szkoły chodzą kucyki w wieku od 8 do 12 lat. Szkoły mają godzinne przerwy na prace w polu i rozwożenie gazet. Każda szkoła zaczyna i kończy zajęcia o innej porze tak by równowaga w wykonywaniu prac się nie zachwiała. Zazwyczaj blisko jednej wioski znajduje się 11 innych wiosek. Od 19:34 do 21:00 kucyki mają czas wolny. Powszechnie przyjmuje się godzinę 21:00 za godzinę początkującą sen trwający do 5:00. W wiosnę temperatura ma około 5 stopni celsjusza. Pod czas lata temperatura ma z 10 stopni celsjusza. W jesień temperatura zazwyczaj wynosi 3 stopnie celsjusza ale zdaża się i temperatura minusowa. W zimie temperatura wynosi - 15 stopni celsjusza. Kucyki mają dziwny sposób przyznawania imion. Kucyk dostaje imię z pierwszych sylab przechodniów przed domem w dniu jego urodzin. Kucyki z biegiem czasu zmieniają imiona. To będzie poniżej.

Jak się zmienia imię i dlaczego?

Za:

 1. Osiągnięcia naukowe (obojętnej płci) - Dan, Da
 2. bycie klaczą - Du
 3.  bycie ogierem - Mil
 4. poświęcenie - Pon, Pa
 5. dostarczenie wieści do (odległej nie jednej z bliskich 11) wioski (obojętnej płci) - Ron, Ra
 6. ukończenie szkoły (obojętnej płci) - Za, Zu
 7. leniuchowanie - Len, La
 8. dorośnięcie - Dor
 9. narodziny dzieci - Bing, Bang
 10. po śmierci - pierwsza sylaba imienia idzie na koniec imienia
 11. prace budowlaną (obojętna płci) - Zum
 12. za uczestnictwo w walkach (bardzo rzadko były do tego okazje) - Walu, Wala
 13. za osiągnięcia w medycynie - Mad, Med
 14. za odrzucenie pracy by spróbować dostać nową sylabę - Kanujo (w przypadkach 2,3,4,6,7,8 i 10 nie dostaje się Kanujo do imienia bo to żadne odrzucenie pracy)
 15. Za ślub - Kaden

Jak na razie to tyle, ale śmiało dopisujcie i nawet się nie pytajcie tylko proszę nie usuwać. Ale jeszcze tylko jedno pytanie, czy wiecie, że dla jednych sylaba daje honor, a dla drugich oznacza porażkę i hańbę? Jedni uważają, że to zaszczyt porzucić obowiązek by zrobić coś ważnego, a inni sądzą, że to nie ważne i np. Kanujo w imieniu to dla nich wielka hańba. Cząstek imienia nie daje się na początek imienia.

Rasy

Jak pewnie można by się spodziewać do rasy należą same kucyki ziemskie.

Artykuły na wiki

Można robić wszystko np. kucyki, zwyczaje,wioski,źródełka, góry, nazwy pobliskich sobie 12 wiosek po prostu wszystko co tu pasuje, a to lista: